ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Hvordan komme i inngrep med vindkraftutbyggingene i Snillfjord og på Hitra?

Invitasjon til næringsdrivende i Orkdalsregionen

Utbygging av vindparker og nett byr på store muligheter for næringslivet i de berørte kommunene og ellers i Orkdalsregionen, men det kreves en mobilisering og ikke minst kvalifisering for å komme i betraktning om oppdragene. 
 

2015-04-17

Trønderenergi har kontordag i Rådhuset

Trønderenergi Kraft AS vil være tilstede i Snillfjord Rådhus mandag 30.08.10 fra kl 14-17.
2010-08-30

Varsel om oppstart av planarbeid

Svarthammaren / Pålifjellet vindkraftanlegg

Fra Agder Energi Produksjon har vi mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Svarthammaren/Pålifjellet vindkraftanlegg på Tannvikhalvøya.
2008-10-08

420 kV hovedledning, vindmølleparker og netttilknytning – kommunens uttalelse

Snillfjord kommunestyre ga i møte den 26.06.08 uttalelse til de foreliggende forslag til melding med konsekvensutredninger for etablering av ny 420 kV hovedledning gjennom Snillfjord kommune, etablering av vindmølleparker, samt plan for samordnet netttilknytning av vindmølleparkene.
2008-07-01

Kommunal behandling av vindkraftsaker

I brev av 28.03.08 fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vi mottatt melding og forslag til utredningsprogram for utbygging av vindmølleparker i Snillfjord kommune. Forslagsstiller er Statkraft Development AS.
2008-05-30