ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Nyheter og kunngjøringer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2018/2021

Snillfjord kommunestyre har i møte 20.12.2017, K-sak 80/17, vedtatt ovenfornevnte plan.  Plandokument  Tiltaksdelen

Snillfjord TAXI

Snillfjord TAXI kan nåes på telefonnummer: 906 15 230

Periodevis stengt veg på Berg i dag.

Bygging av ny stikkrenne krever at vegen ved Innlegget stenges.

På grunn av reparasjon av stikkrenne vil vegen ved Innlegget bli stengt i kortere perioder mellom kl.09.00 og 12.00 i dag.

Trafiksikkerhetssplan

Snillfjord kommunestyre har i sak 2/13 vedtatt å prolongere Trafiksikkerhetsplan 2009-2012 inntil ny plan er vedtatt

Endret prioritering av tiltak på kommunale veger

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2009 - 2012

Snillfjord kommunestyre har imøte 20.12.11, K-sak 101/11, vedtatt at rekkverksetting ved Skjevika på Moltuveien får førsteprioritet av tilatk på kommunale veger og iverksettes så snart det foreligger finansiering.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2009 - 2012

Snillfjord kommunestyre - vedtak dat 30.06.2009, sak 32/09