ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Snillfjord Vil

Kommuneplanens langsiktige del 2008-2020
 
OVERORDNET MÅL:

Snillfjord kommune skal gjennom de folkevalgte organer og en god kommunal organisasjonsstruktur ivareta og utvikle kvaliteten på tjenestetilbudet for den enkelte innbygger i kommunen. Dette kommer til uttrykk ved:

- En god oppvekst- og fritidsstruktur, som er kontinuerlig tilpasset enhver tids gjeldende behov og krav.

- Helse- og sosialtjeneste som inkluderer livsløp ivaretakelse for den enkelte innbygger.

- Kommunen skal tilrettelegge for å ivareta, utvikle og skape grunnlag for ny næringsvirksomhet.
 
–Gjennom god arealplanlegging utøve forvaltning i henhold til plan og bygningsloven

- Administrasjonen skal som en integrert del av kommunens helhetlige tjenestetilbud, være tilrettelegger og pådriver i utførelse av pålagte delegerte oppdrag, samtidig som den skal råde grunnen for utvikling og fornyelse tilpasset stadig endrede rammebetingelser.