ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

REGLEMENT FOR UTLEIE AV LOKALER I KOMMUNALE BYGG

Kommunestyret korrigerte reglementet i møte 13.12.2012, sak 89/12
2012-12-14

Reglement for godtgjørelse til kommunale folkevalgte 2012

Kommunestyret har i K-sak 35/12 vedtatt nytt reglement gjeldende fra 06.06.2012.
2012-07-26

Kommunestyremøte - endring av dato

Planlagt kommunestyremøte 31.05.12 flyttes til 06.06.12.
Møtet er et kveldsmøte og starter kl. 16.30.
2012-04-23

SNILLFJORD KOMMUNESTYRE

STRATEGIDISKUSJON ØK.PLAN 2013-2016

Dagsorden for strategidag øk.plan 22.03.2012
2012-03-15

ENDRING AV MØTEPLAN 2011

Formannskap og kommunestyre

2011-10-19

ÅPENT FOLKEMØTE

UTBEDRING FV 291 - VASLAG - KONGENSVOLL

2011-06-16

VALG 2011

2010-03-30