ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Informasjon om Omsorg, trygd og sosiale tjenester

SNILLFJORD OVERFORMYNDERI

Leder: Anne Bye Mjønes Tlf 91825534

Medlem: Sverre Johan Jacobsen

Varamedlemmer:

  1. Peggy Marit Krogh
  2. Egil Krokstad

Snillfjord kommunes sentralbord: 724 55 555

Vergemålsloven - klikk her

Nyheter og kunngjøringer

Bostøtte

Har du lav inntekt og høye boinntekter kan du ha rett til bostøtte. Sjekk om du kan få støtte og søk elektronisk på husbanken.no/bostotte/

 

Helse - og mestringsplan 2016 - 2026

er vedtatt i Snillfjord kommunestyre i sak 42/16.  Du finner planen her.

Snillfjord overformynderi

Snillfjord kommunestyre har valgt overformynderi