ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Tjenester

Informasjon om Leie og utleie

Snillfjord kommune tilbyr utleieboliger / leiligheter på Krokstadøra og på Sunde. Kontakt servicetorget for mer informasjon om evnetuelle ledige boliger / leiligheter.

Gå til servicekontor

Priser kommunale boliger / leiligheter

Nyheter og kunngjøringer

Husleieavtaler

Kommunestyret har i møte 09.06.16 innført tidsbegrenset botid i kommunale boliger/leiligheter. Vedtaket gjelder for avtaler  fra vedtaks dato, jfr. K-sak 35/16