ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kysten er klar

 

kysten 1.png

Kysten er klar er et samarbeidsprosjekt mellom ti kystkommuner på trøndelagskysten. Vår ambisjon er å være den mest spennende kystregionen i Europa basert på de ressurser, fortrinn og kvaliteter som regionen har.

Vi er sterkere sammen enn hver for oss og våre tre hovedsatsningsområderer:

  • Omdømmebygging og gode bolysttiltak.
  • Kompetanse- og teknologiutvikling.
  • Helhetlig arealforvaltning.

Vi arbeider for at så mange som mulig skal få innblikk i hvilke muligheter trøndelagskysten representerer, både for innbyggere, tilflyttere, etablerere, investorer og andre grupper.

Kysten er klar for alle som vil!