ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Informasjon om Kultur og fritid

Tjenester inenfor kultur og fritid administreres av oppvekstavdelingen. For ytterliger informasjon følg linken under:

http://www.snillfjord.custompublish.com/oppvekst-fritid-og-kultur.95607.no.html

Nyheter og kunngjøringer

Sommer/høstaktivitet for barn i Snillfjord 2019

Påmelding til aktivitetene starter mandag 1. juli.2019 kl. 10:00 (Førstemann til mølla)
Tlf. 476 34 959 eller e-post: bjornaage.garberg@snillfjord.kommune.no
Spørsmål? Bare å ta kontakt!

Kulturskole illustrasjon

Snillfjord kulturskole - Skoleåret 2019/20

Kulturskolen tilbyr undervisning innenfor følgende disipliner:

·       Gitar

·       Sang

·       Piano/keyboard

·       Saksofon

             ·       Kunstfag (ved stor nok interesse)

Søknadspott på 4 mill til kulturarrangement i Heim kommune

Søknadsfrist fortløpende. Søknader sendes Hemne kommune, se dokument for retningslinjer for søknad.

Inntil 50% støtte for arrangement, der egeninnsats kan stå for de resterende 50%.

Snillfjord kommunes kulturpris

 

Minner om at fristen for å foreslå kandidater til Snillfjord kommunes kulturpris er 15. august 2019.

Svømmebassenget i Snillfjord

Snillfjord kommune har et svømmebasseng, som ligger i underetasjen på Snillfjord Omsorgssenter.

Nominert til Drømmestipendet 2019

Thomas Mostue Berdal er nominert til Drømmestipendet 2019 i kategorien musikk fra Snillfjord kommune.

Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

FOND FOR ALLMENNYTTIGE FORMÅL I LOKALSAMFUNNENE

Snillfjord kommunestyre har opprettet et fond på kr. 4.000.000 for tildeling til allmennyttige formål i lokalsamfunnene.

Busstilbud Krokstadøra - Kyrksæterøra

Rutetider

Snillfjord kommune har i samarbeid med Boreal AS opprettet busstilbud på strekningen Kyrksæterøra - Krokstadøra. Bussen er gratis og går alle hverdager innenfor skoleåret.

SNILLFJORD KOMMUNES KULTURPRIS

RETNINGSLINJER FOR SNILLFJORD KOMMUNES KULTURPRIS