ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Budsjett 2020 - Handlingsplan 2020 - 2023

I henhold til kommunelovens § 14-3 legges formannskapets innstilling til vedtak om Handlingsplan 2020-2023, budsjett 2020 ut på høring frem til og med 17.12. 2019.

Handlingsplan 2020-2023, budsjett 2020 behandles endeling i kommunestyret 18.12.2019.

2019-12-04

Høring – Sanitærreglement, Orkland kommune

I møte i Hovedutvalg for teknikk den 13.11.2019 ble det vedtatt å legge Standard abonnementsvilkår for vann og avløp utgitt av Kommuneforlaget i 2017 på høring.

Abonnementsvilkårene vil bli vedtatt i januar 2020.

Abonnementsvilkårene består av administrative bestemmelser som tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, og tekniske bestemmelser som fastlegger krav til teknisk utførelse. De administrative bestemmelsene kan publiseres fritt av kommunene, mens de tekniske bestemmelsene som er utarbeidet for rørleggere og entreprenører, må bestilles fra Kommuneforlaget.

De tekniske bestemmelsene er tilgjengelig for gjennomsyn på Orkdal Rådhus.

Frist for å levere høringssvar er 20.12.2019. Du kan levere ditt høringssvar på postmottak@orkdal.kommune.no, eller sende det til Orkdal kommune, postboks 83, 7301 Orkanger. Du kan også levere ditt høringssvar ved Orkdal, Meldal, Agdenes eller Snillfjord rådhus.

2019-11-26

Eiendommer i Orkland får nytt gårdsnummer

Norske grunneiendommer identifiseres med kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer. Under disse igjen kan det opprettes fester og seksjoner.

2019-11-25

Godkjente valglister til Heim kommunestyre

Heim valgstyre har i møt 8. mai 2019 godkjent valglister til kommunestyrevalget 2019.  Du finner de godkjente listene her.

2019-05-21

Godkjente valglister til Orkland kommunestyre

Orkland valgstyre har i møte 09.05.19 godkjent valglister til kommunestyrevalget 2019.  Du finner  de godkjente listene her.

2019-05-15

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Hitra kommune

https://www.hitra.kommune.no/politikk-og-samfunn/valg-2019/listeforslag-kommunestyrevalget-2019/

Her finner du en oversikt over innkomne lister til kommunestyrevalget 2019 for Hitra kommune

2019-04-15

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Heim kommune

https://nyeheim.no/36433/0/36438-30821.html

Her finner du en oversikt over innkomne lister til kommunestyrevalget 2019 for Heim kommune.

2019-04-09

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Orkland kommune

http://www.nyeorkland.no/valg-2019.468513.no.html

Her finner du en oversikt over innkomne lister til kommunestyrevalget 2019 for Orkland kommune.

2019-04-09