ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Informasjon om Kommuneplan

For mer informasjon om kommuneplan, arealdel, planprogram m.m kontakt Snillfjord kommune Teknisk, Landbruk og Miljø. Følg linken under:

http://snillfjord.custompublish.com/teknisk-landbruk-og-miljoe.95582.no.html

Nyheter og kunngjøringer

Planstrategi 2012 – 2015 for Snillfjord kommune

Snillfjord kommune har utarbeidet et forslag til kommunal planstrategi, i medhold av plan- og bygningsloven § 10-1.

Kommunal planstrategi 2012 - 2015, varsel om oppstart

Planlegging

I medhold av plan- og bygningsloven § 10-1 har formannskapet i Snillfjord i sak 1/12 vedtatt å igangsette arbeid med kommunal planstrategi for perioden 2012- 15. Fristen for å komme med innspill er satt til 27.02.2012.