ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Informasjon om Kart, bolig og eiendom

Snillfjord kommune, Teknisk, landbruk og miljø kan gi ytterligere informasjon. Følg lenken under:

http://snillfjord.custompublish.com/teknisk-landbruk-og-miljoe.95582.no.html

Nyheter og kunngjøringer

Bostøtte

Har du lav inntekt og høye boinntekter kan du ha rett til bostøtte. Sjekk om du kan få støtte og søk elektronisk på husbanken.no/bostotte/

 

INNLEIE AV PERSONELL FOR UTFØRING AV LETTERE VEDLIKEHOLDSTJENESTER.

Snillfjord kommune ønsker tilbud på innleie av personell til vedlikeholdstjenester ved Hemnskjela og Ven oppvekstsenter.

 

Utbyggingsavtaler - vedtak i kommunestyret.

UTBYGGINGSAVTALER - NYE VEDTATTE LOVREGLER. PRINSIPPVEDTAK I KOMMUNESTYRET