ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Nyheter og kunngjøringer

Tilskudd fra viltfondet

Snillfjord formannskap har bevilget tilskudd fra viltfondet for å bøte på skader påført av hjortevilt.  Trykk her og finn mer orientering.

Invitasjon til odelscamp 2016

I samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Sør Trøndelag fylkeskommune og Sør Trøndelag bondelag, arrangeres det odelscamp på Clarion Kongresshotell, Trondheim 11. - 12. november

Fylkesmannen - tilskuddsordninger i skogbruket

Kommunen har mottatt skriv fra fylkesmannen vedr. nye tilskuddsordninger i skogbruket - gjødsling og tettere planting. Les mer - gjødsling, tettere planting, skogkurs.

Prinsipper i forbindelse med utbygging av tilleggsnæringer i landbruket

Snillfjord formannskap behandlet saken i møte 27.02.13, sak 22/13.

Tilskudd til miljø- og næringstiltak i landbruket

Søknadsfrister for tilskudd til miljø- og næringstiltak i landbruket i kommunene Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya for 2009 er 1. april 2009.