ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Kulturkontoret sakbehandler søknader om kommunale kulturmidler. Søknadsfristen er 1. april. Søknadsskjema for kommunale kulturmidler finner du her

I tillegg kan kulturkontoret gi råd om spillemidler til ulike formål.

 

Regelverk for tildeling av kulturmidler

Kommunestyret har i sak 5/17 vedtatt nye regler for tildeling av kulturmidler. De nye reglene finner du her.

2017-03-02

Prosjekter i Anleggs- og idrettsplanen

Lag og organisasjoner må sjekke status på sine prosjekter innen 15. oktober.

2014-09-30