ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Nyheter og kunngjøringer

Svømmebassenget i Snillfjord

Snillfjord kommune har et svømmebasseng, som ligger i underetasjen på Snillfjord Omsorgssenter.

FOND FOR ALLMENNYTTIGE FORMÅL I LOKALSAMFUNNENE

Snillfjord kommunestyre har opprettet et fond på kr. 4.000.000 for tildeling til allmennyttige formål i lokalsamfunnene.

Bålreglene er endret

Pressemelding fra Norsk brannvernforening

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning.  Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Les mer.

Kommunens mest attraktive friluftsområde

I forbindelse med Friluftlivets år ble alle landet kommuner oppfordret av Klima- og miljødepartementet til å kåre kommunens mest attraktive friluftslivsområde.  I Snillfjord var åtte området nominert og etter en avstemming blant innbyggerne ble Steinvassbua kåret til kommunens mest attraktive friluftslivsområde.Beskrivelse  og utmerkelse.

Kåring av kommunens mest attraktive friluftsområde

Klima- og Miljødepartementet har oppfordret alle kommunene til å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde.    Året 2015 er Friluftslivets år og en håper at en slik kåring vil bidra til å skape et positivt engasjement blant kommunens innbyggere.  De som sender inn forslag blir med i trekningen av  "Friluftslivetsår  t-skjorter".

Idrettens hederspris

tildeles for fortjenestefullt arbeid for idrettens sak. Det er Norges Idrettsforbund, Sør Trøndelag idrettskrets som deler ut prisen. Prisen deles ut hvert år til kandidater som fortjene en påskjønnelse.

Fra Snillfjord kommune er prisen for 2014  tildelt  Bente Mostue Berdal og Jan Rune Berdal.

Ekteparet fikk   utdelt prisen   for sin innsats for Snillfjord motorklubb.