ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Byggesak

Søknadsskjema

Direktoratet for byggkvalitets blanketter (søknadsskjema) for utfylling ved byggesaksbehandling finner du her.

Du kan også få hjelp til å fylle inn søknaden ved bruk av verktøyet ByggSøk. Du må opprette en bruker. Her får du hjelp til å fylle inn de riktige feltene i søknaden trinn for trinn. Etter utfylling må du sende søknaden til kommunen via e-post eller vanlig post.

Snillfjord kommune har fra januar 2019 ansatt byggesaksbehandler i delt stilling mellom Snillfjord og Orkdal. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at møte med saksbehandlere skal forhåndsavtales.

Byggesaksbehandler Barbro Nilssen kan kontaktes på tlf. 99 23 25 25, eller på e-post: barbro.nilssen@orkdal.kommune.no.

Kontordag i Snillfjord er de fleste uker tirsdag, men møter i Snillfjord kan avtales på andre dager. Saksbehandling foregår fortløpende.

Alle søknader til Snillfjord kommune behandles etter gjeldende lover og forskrifter, og etter de reguleringsplaner og føringer lagt av Snillfjord kommune. Søknader og annen post som gjelder byggesaker skal fortsatt sendes på e-post til postmottak@snillfjord.kommune.no eller pr. post til Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257 SNILLFJORD.

For ytterligere informasjon om byggesaksbehandling m.m kontakt Teknisk, Landbruk og miljø på tlf. 72 45 55 55.

Tjenester og skjema

Informasjon om Byggesak

Søknadsskjema

Direktoratet for byggkvalitets blanketter for utfylling ved byggesaksbehandling finner du her.

Du kan også få hjelp til å fylle inn søknaden ved bruk av verktøyet ByggSøk. Du må opprette en bruker. Her får du hjelp til å fylle inn de riktige feltene i søknaden trinn for trinn. Etter utfylling må du sende søknaden til kommunen via mail eller post.

Nyheter og kunngjøringer

Byggesaksblanketter

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har nå lagt ut PDF-skjema av alle byggblanketter med lagringsmulighet på sine nettsider

Nye retningslinjer og vilkår vedtatt av kommunestyret

Snillfjord kommune har innført to nye retningslinjer og vilkår som vil få betydning for grunneiere, innbyggere samt entreprenører som utfører arbeider i kommunen. 1. Retningslinjer og vilkår for graving i kommunal grunn. 2. Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp, der VA-norm inkluderes. Under begge punkt er det søknadsplikt før arbeider settes i gang.