ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

husbanklogo.png

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for dem som har høye boutgifter og lav inntekt. Nye regler gjør at mange flere vil ha rettigheter etter denne ordningen fra 1. juli 2009. Bostøtte er en rettighet, og det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunen som mottar og behandler søknadene.

Les mer om bostøtte og last ned søknadsskjema

Gå til kommunens informasjon om bostøtte

Tjenester og skjema

Informasjon om Bostøtte og startlån

Nav Hemne og Snillfjord har tatt over ansvaret for Bostøtte.

Slik kan du få bostøtte
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og NAV. I Snillfjord kommune er det nav Hemne og Snillfjord som administrerer ordningen. For å kunne motta bostøtte må én i husstanden være støtteberettiget, og kravene til boligen må være oppfylt. Videre blir bostøtten behovsprøvd ut fra forholdet mellom boutgiftene og husstandens samlede inntekt. Total oversikt får du ved å gå inn på nav.no.

Nav Hemne og Snillfjord kontaktes på tlf.: 5555 3333

Nyheter og kunngjøringer

Bostøtte

Har du lav inntekt og høye boinntekter kan du ha rett til bostøtte. Sjekk om du kan få støtte og søk elektronisk på husbanken.no/bostotte/

 

Flere kan få bostøtte fra 1. juli 2009

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for dem som har høye boutgifter og lav inntekt. Nye regler gjør at mange flere vil ha rettigheter etter denne ordningen fra 1. juli i år. Bostøtte er en rettighet, og det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Husbanken forvalter ordningen, men det er nav som mottar og behandler søknadene.