ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

På denne siden finner du alt om den kommunale beredskapen.

Noen viktige telefonnummer:

Akutt hjelp 113 Brann 110 Politi 112

Legevakt 116117

Kommunens sentralbord 72 45 55 55

Orkdal legekontor (kommunelegen i Snillfjord)  72 48 78 60

Snillfjord Omsorgsenter 72 45 71 74

KOMMUNENS KRISELEDELSE:

  • Ordfører                                             John Lernes                           958 75 858
  • Varaordfører                                      Bernt Olaf Aune                     951 64 495
  • Rådmann                                           Birger Hellan                          918 04 103
  • Kommunalsjef oppvekst                    Åge Røe                                926 85 627
  • Økonomisjef                                      Roar Arne Reinhaug              950 71 060
  • Kommunalsjef helse og mestring      Mildrid V. Mæhle                    948 80 232
  • Personalsjef                                      Mildrid V. Mæhle                    948 80 232
  • Brannsjef                                           Leif Harald Bremnes              928 444 58

 

Under finner du de ulike kommunale beredskapsplanene

Helseberedskapsplan for Snillfjord kommune

Helseberedskapsplanen gir veiledning til hvordan kommunen skal håndtere situasjoner som krever innsats av helsepersonell utover det som ordinør vaktberedskap kan ta seg av.
2008-04-29

Smittevernplan

Smittevernplanen beskriver tiltak og tjenester som kommunen gjør for å forebygge smittsomme sykdommer samt å motvirke at de blir overført, innført eller utført.
2008-04-29