ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Nyheter og kunngjøringer

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Det er foreslått 310 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» i statsbudsjettet for 2020. Søknadsfrist 13. desember 2019.

Søknad om nedsatt foreldrebetaling i barnehagen

Her finner du søknadsskjema for nedsatt foreldrebetaling, også kalt moderasjonsordningen for barnehage. Skjemaet gjelder skoleåret 2019/20.

Svømmebassenget i Snillfjord

Snillfjord kommune har et svømmebasseng, som ligger i underetasjen på Snillfjord Omsorgssenter.

Bostøtte

Har du lav inntekt og høye boinntekter kan du ha rett til bostøtte. Sjekk om du kan få støtte og søk elektronisk på husbanken.no/bostotte/