ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Nyheter og kunngjøringer

Avfall/renovasjon

Husholdninger leverer avfall til renovasjonsselskapet Hamos Forvaltning IKS som henter avfallet i godkjente beholdere en gang hver 14. dag med unntak av papir som hentes en gang hver måned.